www.AcuNova.com © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

AcuNova 

 

 

No 1 in acupuncture     

  AMD

 

Se og hør hva legen og

andre sier om denne behandlingsmåten:

 

     AcuNova i Danmark

 

 

Kan man helbrede øyesykdommer?

 

Se link på YouTube

       Tlf. (+47) 45442000

 

 

 

AMD  Aldersbetinget macula degeneration

 

 

Tenk om man med akupunktur kunne forhindre at man ble blind

 

Tenk om man med akupunktur kunne få en blind til å se igjen

 

 

Det kan faktisk være mulig med en intensiv behandling med AcuNova

 

 

Gleden med å se tar vi alle som en selvfølge, men for de eldre som utvikler AMD er situasjonen en annen. Tap av synet kan være katastrofalt for eldre mennesker. De er ofte alene og lider i stillhet når deres bevegelses frihet er blitt lammet.

 

AMD er en snikende øyesykdom som øker i omfang og med større alvorlighetsgrad enn tidligere.

Det finnes ingen effektiv behandling mot alderbetinget synstap.

Det man vet er at røyking øker faren for øyesykdommer betraktelig.

 

Danske John Boel sn. og jr. har i mange år hatt stor suksess med behandling av øyelidelser som bl.a. AMD (aldersbetinget macula degeneration) og kikkertsyn (Retinitis Pigmentosa) som blir betraktet som uhelbredelig, med AcuNova.

 

AMD er den hyppigste årsaken til blindhet i den vestlige verden. Sykdommen rammer hver 10 danske over 60 år, og mest sannsynlig er det likt i hele Skandinavia. Som 75 åring er det 40% risiko for å bli rammet, og det kommer nye 50000 tilfeller hvert år i Scandinavia.

 

Selv om AMD også kalles forkalkning i netthinnen, har det ingenting med forkalkning å gjøre. Sykdommen oppstår, når noen celler som sitter midt i netthinnen slites. Disse 500 000 celler kalles den gule plett, eller macula, herav navnet Macula Degeneration.

 

Vitenskapen kjenner i dag ikke til den egentlige årsaken til AMD, men slitasjen har en sammenheng med vår alder. John Boel mener der kan ha en sammenheng med de såkalte frie oksygenradikaler : "det er frie radikaler som får et eple til råtne og jern til å ruste, og jeg mener at "slitasjen" på cellene minner om denne prosessen".

Teorien bestyrkes av forskning i USA, som dokumenterer, at det er mulig for 1/3 av AMD pasientene å stoppe tilbakegangen med antioksidanter i form av bestemte vitaminer og mineraler.

 

AMD finnes i to former.

 

For de som årlig rammes av såkalt tørr AMD, utvikler sykdommen seg vanligvis langsomt. Den såkalte våte form utvikler seg så hurtig, at pasienten mister lese synet i løpet av kort tid.

Like under netthinnen finnes et lag som heter pigment epitelet. Det er det lag, som fjerner avfallsstoffer vekk fra - og bringer næring og oksygen til netthinnen.

 

Tørr AMD, oppstår når dette ikke skjer i tilstrekkelig omfang.

Våt AMD er øyets forsøk å¨å reparere tørr AMD. Det skjer ved at det dannes nye blodkar bak netthinnen.

Det er disse nydannede blodkar, som kan forårsake forvrengninger av synet. De brister lett og lekker blod og veske ut i netthinnen. F.eks. kan rette linjer se bølgete ut, og pasienter har vanskelig med å gjennkjenne venner og bekjente når de møter dem på gaten.

 

AMD pasienter mister det sentrale synet og ser en sløret plett, som følger med, uansett hvor de retter blikket. Vi bruker det sentralet synet til å se skarpt med, f.eks. når vi ser fjernsyn, gjennkjenner andre, øeser og kjører bil.

Langt de fleste AMD pasienter bevarer orienterings synet og kan fortsatt ferdes på egen hånd og kan klare seg i hjemmet. De kan se det hele utenom sentrum, men de ting de fokuserer på forsvinner eller er uklare.

 

Øyeleger kan ikke helbrede tørr AMD.

De kan til gjengjeld hjelpe ca. halvparten av de pasienter med våt AMD, hvis pasienten kommer i tide.

 

Sykdommen kan i beste fall bremser, ikke kureres.

Tapt syn kan ikke gjenskapes av øyeleger.

 

Kikkertsyn (Retinitis Pigmentosa) en "uhelbredelig" sykdom.

 

AcuNova har vist seg ha hatt en meget positiv effekt på kikkertsyn ifølge John Boel.

 

Det vil på et annet sted på hjemmesiden bli henvist  med link til den danske hjemmesiden der du selv kan lese om dokumentasjoner, studier og annet.

 

Det finnes over 10 000 forskjellige øyelidelser- det betyr ikke at AcuNova kan helbrede 80 % av alle øyepasienter, men man kan i mange tilfeller få forbedret synet, i større eller mindre grad.

 

En intensiv behandling med AcuNova foregår over to uker.

Det foretas to behandlinger daglig, med en times opphold mellom behandlingene.

Man har så opphold i helgen, før man gjør samme behandling uken etter.

 

For ordens skyld - ingen nåler setter i øynene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 millioner personer blir hver måned behandlet med AcuNova.  

              

AcuNova er ofte en mye bedre behandlings form enn andre akupunktur metoder.

 

En behandling med AcuNova kan være den smarteste innvesteringen du kan gjøre.